Theo định luật I Niu-tơn thì?


Câu 12064 Thông hiểu

Theo định luật I Niu-tơn thì?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...