Biểu thức nào sau đây diễn tả biểu thức của định luật II - Niutơn?


Câu 12065 Thông hiểu

Biểu thức nào sau đây diễn tả biểu thức của định luật II - Niutơn?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.