Theo định luật III Niu-tơn thì lực và phản lực?


Câu 12067 Thông hiểu

Theo định luật III Niu-tơn thì lực và phản lực?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...