Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?


Câu 12068 Thông hiểu

Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.