Khi nói về một vật chịu tác dụng của lực, phát biểu nào sau đây đúng?


Câu 12069 Thông hiểu

Khi nói về một vật chịu tác dụng của lực, phát biểu nào sau đây đúng?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.