Quãng đường đi được trong không khí theo thứ tự tăng dần của các tia phóng xạ sau là: hạt nhân (H((e)^(4))( alpha  );electron , ,( ((beta )^(-)) ) )và phôtôn (( gamma  ) ). Thứ tự trên cũng tương ứng với sự


Câu 120714 Vận dụng

Quãng đường đi được trong không khí theo thứ tự tăng dần của các tia phóng xạ sau là: hạt nhân \(H{{e}^{4}}\left( \alpha  \right);electron\,\,\left( {{\beta }^{-}} \right)\)và phôtôn \(\left( \gamma  \right)\). Thứ tự trên cũng tương ứng với sự


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Hạt nhân có kí hiệu: \({}_{Z}^{A}X\)

Trong đó: Z là điện tích nguyên tố, A là số khối.

+ Khối lượng nghỉ: \({{m}_{He}}=4,0015u;{{m}_{e}}=5,{{486.10}^{-4}}u;{{m}_{\gamma }}=0\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.