Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là:


Câu 12072 Thông hiểu

Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.