Các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau khi vật chuyển động


Câu 12076 Thông hiểu

Các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau khi vật chuyển động


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...