Khi thôi tác dụng lực vào vật thì vật vẫn tiếp tục chuyển động thẳng vì:


Câu 12077 Thông hiểu

Khi thôi tác dụng lực vào vật thì vật vẫn tiếp tục chuyển động thẳng vì:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...