Choose the best answerI cannot believe Peter and Mary ________ up last week. They have been married for almost fifteen years. I hope they get back together.


Câu 120807 Thông hiểu

Choose the best answer

I cannot believe Peter and Mary ________ up last week. They have been married for almost fifteen years. I hope they get back together.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.