Choose the best answerI know you find the course boring, Pauline, but since you've started it, you might as well_____it.


Câu 120854 Vận dụng cao

Choose the best answer

I know you find the course boring, Pauline, but since you've started it, you might as well_____it.


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.