Cho các yếu tố sau: 1 – Độc lực 2 – Số lượng nhiễm đủ lớn 3 – Tác nhân gây bệnh có kích thước nhỏ 4 - Con đường xâm nhập thích hợp Để gây bệnh, tác nhân gây bệnh cần thỏa mãn mấy điều kiện?


Câu 12093 Nhận biết

Cho các yếu tố sau:

1 – Độc lực

2 – Số lượng nhiễm đủ lớn

3 – Tác nhân gây bệnh có kích thước nhỏ

4 - Con đường xâm nhập thích hợp

Để gây bệnh, tác nhân gây bệnh cần thỏa mãn mấy điều kiện?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.