Choose the best answerAt 8 o’clock this evening my friends and I ________ a famous film at the cinema.


Câu 120969 Nhận biết

Choose the best answer

At 8 o’clock this evening my friends and I ________ a famous film at the cinema.


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.