Choose the best answerDon’t call him at seven o’clock tonight. He (watch) _________his favourite television programme


Câu 120975 Vận dụng

Choose the best answer

Don’t call him at seven o’clock tonight. He (watch) _________his favourite television programme


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.