Choose the best answerUnfortunately, I (work)______ on my essay next week so I won’t be able to watch the match.


Câu 120976 Vận dụng cao

Choose the best answer

Unfortunately, I (work)______ on my essay next week so I won’t be able to watch the match.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.