Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C or D) to fill in each blank. By the end of next year, George_______English for 2 years.


Câu 120987 Thông hiểu

Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C or D) to fill in each blank.

By the end of next year, George_______English for 2 years.


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.