Choose the best answerCan we start the party at 3 o'clock? - I don't think so. All our guests ________ by then, I'm afraid.


Câu 120989 Thông hiểu

Choose the best answer

Can we start the party at 3 o'clock? - I don't think so. All our guests ________ by then, I'm afraid.


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.