Choose the best answerIt's a little difficult to find the restaurant. I propose that we all __________(drive) together so that nobody gets lost along the way.


Câu 121049 Thông hiểu

Choose the best answer

It's a little difficult to find the restaurant. I propose that we all __________(drive) together so that nobody gets lost along the way.


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.