Có bao nhiêu đặc điểm là của bệnh do gen trội trên NST X gây ra?(1) Bệnh thường biểu hiện ở nam nhiều hơn nữ. (2) Bố mắc bệnh thì tất cả các con gái đều mắc bệnh. (3) Bố mẹ không mắc bệnh có thể sinh ra con mắc bệnh. (4) Mẹ mắc bệnh thì tất cả các con trai đều mắc bệnh.


Câu 1212 Nhận biết

Có bao nhiêu đặc điểm là của bệnh do gen trội trên NST X gây ra?

(1) Bệnh thường biểu hiện ở nam nhiều hơn nữ.

(2) Bố mắc bệnh thì tất cả các con gái đều mắc bệnh.

(3) Bố mẹ không mắc bệnh có thể sinh ra con mắc bệnh.

(4) Mẹ mắc bệnh thì tất cả các con trai đều mắc bệnh.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Gen trội trên X, không có alen trên Y biểu hiện ở cả thể đồng hợp trội và thể dị hợp

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.