Trong thí nghiệm khe Young ta thu được hệ thống vân sáng, vân tối trên màn. Xét hai điểm (A, , ,B ) đối xứng qua vân trung tâm, khi màn cách hai khe một khoảng là (D ) thì (A, , ,B ) là vân sáng. Dịch chuyển màn ra xa hai khe một khoảng (d ) thì (A, , ,B ) là vân sáng và đếm được số vân sáng trên đoạn (AB ) trước và sau khi dịch chuyển màn hơn kém nhau (4 ). Nếu dịch tiếp màn ra xa hai khe một khoảng (9d ) nữa thì (A, , ,B ) lại là vân sáng và nếu dịch tiếp màn ra xa nữa thì tại (A ) và (B ) không còn xuất hiện vân sáng nữa. Tại (A ) khi chưa dịch chuyển màn là vân sáng thứ mấy?


Câu 121231 Vận dụng

Trong thí nghiệm khe Young ta thu được hệ thống vân sáng, vân tối trên màn. Xét hai điểm \(A,\,\,B\) đối xứng qua vân trung tâm, khi màn cách hai khe một khoảng là \(D\) thì \(A,\,\,B\) là vân sáng. Dịch chuyển màn ra xa hai khe một khoảng \(d\) thì \(A,\,\,B\) là vân sáng và đếm được số vân sáng trên đoạn \(AB\) trước và sau khi dịch chuyển màn hơn kém nhau \(4\). Nếu dịch tiếp màn ra xa hai khe một khoảng \(9d\) nữa thì \(A,\,\,B\) lại là vân sáng và nếu dịch tiếp màn ra xa nữa thì tại \(A\) và \(B\) không còn xuất hiện vân sáng nữa. Tại \(A\) khi chưa dịch chuyển màn là vân sáng thứ mấy?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Khoảng vân: \(i = \dfrac{{\lambda D}}{a}\)

Vị trí vân sáng: \({x_s} = ki\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.