Các bệnh mù màu, máu khó đông ở người di truyền theo quy luật nào?


Câu 1214 Nhận biết

Các bệnh mù màu, máu khó đông ở người di truyền theo quy luật nào?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Các bệnh mù màu, máu khó đông ở người do gen lặn trên NST X quy định

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Nhà khoa học nào sau đây phát hiện ra hiện tượng di truyền liên kết với giới tính ở ruồi giấm?

Đề thi THPT QG – 2021, mã đề 206

Ở ruồi giấm thực hiện phép lai P: XDXd × XDY, tạo ra F1. Theo lí thuyết, F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen?