Hình thức sinh sản nhân tạo nào ở thực vật không có đặc điểm là “không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, các cây con giống nhau và giống cây mẹ”?


Câu 121743 Nhận biết

Hình thức sinh sản nhân tạo nào ở thực vật không có đặc điểm là “không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái, các cây con giống nhau và giống cây mẹ”?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản tạo ra các cây non có kiểu hình giống mẹ hoàn toàn

Sinh sản hữu tính có sự kết hợp giao tử mẹ và giao tử bố

Xem lời giải

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.