Tổng số hạt của phân tử XY là 45. Tổng số hạt của phân tử XY2 là 69. Trong các nguyên tử X, Y đều có số hạt proton bằng số hạt nơtron. Giá trị đúng nhất với số khối của X, Y là


Câu 12177 Vận dụng

Tổng số hạt của phân tử XY là 45. Tổng số hạt của phân tử XY2 là 69. Trong các nguyên tử X, Y đều có số hạt proton bằng số hạt nơtron. Giá trị đúng nhất với số khối của X, Y là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+) Tổng số hạt của phân tử XY là 45 => PX + EX + NX + PY + EY + NY = 2PX + NX + 2PY + NY

+) Tổng số hạt của phân tử XY2 là 69 => PX + EX + NX + 2.(PY + EY + NY) = 2PX + NX + 2.(2PY + NY)

+) Trong X và Y đều có số hạt P = số hạt N

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.