Biểu thức nào sau đây là biểu thức đúng của công thức cộng vận tốc:


Câu 12214 Nhận biết

Biểu thức nào sau đây là biểu thức đúng của công thức cộng vận tốc:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.