Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C, or D) to fill in each blank.Are you sure that boys are more _______ than girls?


Câu 122140 Nhận biết

Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C, or D) to fill in each blank.

Are you sure that boys are more _______ than girls?


Đáp án đúng: b

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.