Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C, or D) to fill in each blank.My mother used to be a woman of great _______, but now she gets old and looks pale.


Câu 122143 Nhận biết

Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C, or D) to fill in each blank.

My mother used to be a woman of great _______, but now she gets old and looks pale.


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.