Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C, or D) to fill in each blank.My parents will have celebrated 30 years of _______ by next week.


Câu 122146 Thông hiểu

Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C, or D) to fill in each blank.

My parents will have celebrated 30 years of _______ by next week.


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.