Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C, or D) to fill in each blank.Boy: What are your plans after you leave university?Girl: I __________________ work in a hospital in Africa. I leave on the 28th.


Câu 122205 Thông hiểu

Choose a suitable word or phrase (marked A, B, C, or D) to fill in each blank.

Boy: What are your plans after you leave university?

Girl: I __________________ work in a hospital in Africa. I leave on the 28th.


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.