Trạng thái của một lượng khí được xác định bởi các thông số:


Câu 12226 Nhận biết

Trạng thái của một lượng khí được xác định bởi các thông số:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.