Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt?


Câu 12235 Thông hiểu

Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng định luật Bôi-lơ – Ma-ri-ốt?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

+ Vận dụng định luật Bôilơ - Mariốt: \(pV = h/s\)

+ Vận dụng kiến thức về dạng đồ thị của các hàm số

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.