Khối lượng riêng của oxi ở điều kiện tiêu chuẩn là (1,43kg/(m^3) ). Khối lượng oxi ở trong bình kín thể tích (6 ) lít, áp suất (150atm ) nhiệt độ ((0^0)C ) là:


Câu 12237 Vận dụng

Khối lượng riêng của oxi ở điều kiện tiêu chuẩn là \(1,43kg/{m^3}\). Khối lượng oxi ở trong bình kín thể tích \(6\) lít, áp suất \(150atm\) nhiệt độ \({0^0}C\) là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+Vận dụng định luật Bôilơ - Mariốt: \(pV = h/{\rm{s}}\)

+ Áp dụng biểu thức tính khối lượng: \(m = \rho V\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.