Để đo lực kéo về cực đại của một lò xo dao động với biên độ A ta chỉ cần dùng dụng cụ đo là:


Câu 12254 Thông hiểu

Để đo lực kéo về cực đại của một lò xo dao động với biên độ A ta chỉ cần dùng dụng cụ đo là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng định nghĩa và công dụng của các dụng cụ đo

Xem lời giải

...