Để xác định tốc độ trung bình của một người đi xe đạp chuyển động trên đoạn đường từ A đến B, ta cần dùng dụng cụ đo là:


Câu 12255 Thông hiểu

Để xác định tốc độ trung bình của một người đi xe đạp chuyển động trên đoạn đường từ A đến B, ta cần dùng dụng cụ đo là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

+ Vận dụng định nghĩa và ứng dụng của các dụng cụ đo

+ Xác định biểu thức tính tốc độ trung bình từ đó suy ra các dụng cụ đo cần thiết

Xem lời giải

...