Choose the best option A, B, C or D to complete the sentence.- Mary: "Thanks a lot for your help." - John: "____________.”


Câu 123390 Vận dụng

Choose the best option A, B, C or D to complete the sentence.

- Mary: "Thanks a lot for your help." - John: "____________.”


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.