Choose the best option A, B, C or D to complete the sentence.- Tom: "When are we leaving for the concert?" - Kyle:" ____________.”


Câu 123391 Thông hiểu

Choose the best option A, B, C or D to complete the sentence.

- Tom: "When are we leaving for the concert?" - Kyle:" ____________.”


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.