Nhiệt phân hoàn toàn 37,8 gam muối nitrat có hóa trị không đổi thu được oxit kim loại và 11,2 lít hỗn hợp khí (đktc) có khối lượng 21,6 gam. Công thức của muối nitrat là


Câu 123436 Vận dụng

Nhiệt phân hoàn toàn 37,8 gam muối nitrat có hóa trị không đổi thu được oxit kim loại và 11,2 lít hỗn hợp khí (đktc) có khối lượng 21,6 gam. Công thức của muối nitrat là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Bước 1: Tính số mol mỗi khí trong hỗn hợp ban đầu

Nhiệt phân muối nitrat thu được hỗn hợp khí gồm NO2 (a mol) và O2 (b mol):

nkhí = a + b (1); mkhí = 46a + 32b (2) => a, b

Bước 2: Viết PTHH tìm số mol muối nitrat

2M(NO3)n → M2On + 2nNO2 + 0,5nO2.

Đặt mol khí vào phương trình suy ra số mol muối nitrat.

Bước 3: Lập phương trình mối liên hệ giữa M và n. Biện luận với n = 1; 2; 3.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Nhiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp Al(NO3)3 và Fe(NO3)2 thu được 47,3 gam chất rắn Y. Hòa tan Y trong dung dịch NaOH thấy có 0,3 mol NaOH phản ứng. Khối lượng hỗn hợp muối là