Cho elip (E) có tiêu cự là (2c ), độ dài trục lớn và trục nhỏ lần lượt là (2a )  và (2b ). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


Câu 12345 Thông hiểu

Cho elip (E) có tiêu cự là \(2c\), độ dài trục lớn và trục nhỏ lần lượt là \(2a\)  và \(2b\). Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Áp dụng lý thuyết phương trình chính tắc của elip.

Phương trình chính tắc của elip có dạng \(\dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} + \dfrac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\) với \(a > b > 0\) và \({a^2} = {b^2} + {c^2}\) với \(2c\) là tiêu cự của (E).

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.