Hình vẽ mô tả quá trình điều chế khí metan trong phòng thí nghiệm:Một học sinh dựa vào thí nghiệm trên đã nêu ra các phát biểu sau:(a) Khí metan dễ tan trong nước nên cần phải thu bằng phương pháp đẩy nước.(b) Các chất rắn trong X có thể là CaO, NaOH, CH3COONa.(c) Ống nghiệm đựng chất rắn khi lắp cần phải cho miệng hơi chúc xuống dưới.(d) Khi kết thúc thí nghiệm phải tắt đèn cồn trước rồi mới tháo ống dẫn khí.(e) CaO là chất bảo vệ ống thủy tinh, tránh bị nóng chảy.


Câu 123452 Vận dụng

Hình vẽ mô tả quá trình điều chế khí metan trong phòng thí nghiệm:

Một học sinh dựa vào thí nghiệm trên đã nêu ra các phát biểu sau:

(a) Khí metan dễ tan trong nước nên cần phải thu bằng phương pháp đẩy nước.

(b) Các chất rắn trong X có thể là CaO, NaOH, CH3COONa.

(c) Ống nghiệm đựng chất rắn khi lắp cần phải cho miệng hơi chúc xuống dưới.

(d) Khi kết thúc thí nghiệm phải tắt đèn cồn trước rồi mới tháo ống dẫn khí.

(e) CaO là chất bảo vệ ống thủy tinh, tránh bị nóng chảy.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Lý thuyết về phản ứng vôi tôi xút điều chế ankan.

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook


>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.