Elip (E) có độ dài trục bé bằng tiêu cự. Tâm sai của (E) là:


Câu 12348 Nhận biết

Elip $(E)$ có độ dài trục bé bằng tiêu cự. Tâm sai của $(E)$ là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Tính tỉ số \(e = \dfrac{c}{a}\) trong đó

+) \(2c\) là tiêu cự của elip

+) \(2a\) là độ dài trục lớn của elip

+) \(2b\) là độ dài trục bé của elip

Và ta có \({a^2} = {b^2} + {c^2}\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.