Cho elip ((E):(((x^2)))((25)) + (((y^2)))(9) = 1 ) và cho các mệnh đề: 1. ((E) ) có các tiêu điểm ((F_1)(0; - 4) ) và ((F_2)(0;4) ) 2. ((E) ) có tỉ số ((c)(a) = (4)(5) ) 3. ((E) ) có đỉnh ((A_1)( - 5;0) ) 4. ((E) ) có độ dài trục nhỏ bằng 3. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề trên:


Câu 12349 Nhận biết

Cho elip \((E):\dfrac{{{x^2}}}{{25}} + \dfrac{{{y^2}}}{9} = 1\) và cho các mệnh đề:

1. \((E)\) có các tiêu điểm \({F_1}(0; - 4)\) và \({F_2}(0;4)\)

2. \((E)\) có tỉ số \(\dfrac{c}{a} = \dfrac{4}{5}\)

3. \((E)\) có đỉnh \({A_1}( - 5;0)\)

4. \((E)\) có độ dài trục nhỏ bằng $3.$

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề trên:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Từ phương trình của elip và lý thuyết elip tìm các hệ số \(a,b,c\) rồi kết luận.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.