Phân tử nào có vị trí để ribôxôm nhận biết và gắn vào khi dịch mã?


Câu 1235 Nhận biết

Phân tử nào có vị trí để ribôxôm nhận biết và gắn vào khi dịch mã?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mARN đồng thời gắn một nhóm ribôxôm cùng tham gia gọi là