Elip có độ dài trục lớn là 12, độ dài trục nhỏ là 8 có phương trình chính tắc là:


Câu 12350 Nhận biết

Elip có độ dài trục lớn là $12,$ độ dài trục nhỏ là $8$ có phương trình chính tắc là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Phương trình chính tắc của elip có dạng \(\dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} + \dfrac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\). Tìm \(a,b\)

- Elip có độ dài trục lớn bằng \(2a\)

- Elip có độ dài trục bé bằng \(2b\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.