Phương trình chính tắc của elip có độ dài trục lớn là 12, tiêu cự là 10 là:


Câu 12351 Thông hiểu

Phương trình chính tắc của elip có độ dài trục lớn là $12,$ tiêu cự là $10$ là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Phương trình chính tắc của elip có dạng \(\dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} + \dfrac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\). Tìm \(a,b\)

- Elip có độ dài trục lớn bằng \(2a\)

- Elip có tiêu cự bằng \(2c\) và ta cũng có \({a^2} = {b^2} + {c^2}\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.