Nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây là sai?


Câu 123516 Thông hiểu

Nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây là sai?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.