Phương trình chính tắc của elip có  hai đỉnh là (A(5;0) )  và (B(0;3) ) là:


Câu 12354 Nhận biết

Phương trình chính tắc của elip có  hai đỉnh là \(A(5;0)\)  và \(B(0;3)\) là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Phương trình chính tắc của elip có dạng \(\dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} + \dfrac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\). Tìm \(a,b\)

Chú ý Elip có 4 đỉnh là \({A_1}\left( { - a;0} \right),{A_2}\left( {a;0} \right),{B_1}\left( {0; - b} \right),{B_2}\left( {0;b} \right)\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.