Phương trình chính tắc của elip có  đi qua (M(1;(2)((căn 5 ))) ), tiêu cự là 4 là:


Câu 12360 Vận dụng

Phương trình chính tắc của elip có  đi qua \(M(1;\dfrac{2}{{\sqrt 5 }})\), tiêu cự là $4$ là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Phương trình chính tắc của elip có dạng \(\dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} + \dfrac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1\). Tìm \(a,b\)

- Elip có tiêu cự là \(2c\)

- Ta có hệ thức \({a^2} - {b^2} = {c^2}\)

- Elip đi qua điểm \(M\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) tức là ta có \(\dfrac{{x_0^2}}{{{a^2}}} + \dfrac{{y_0^2}}{{{b^2}}} = 1\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.