Phương trình chính tắc của elip có diện tích hình chữ nhật cơ sở là 8 và (e = ((căn (12) ))(4) ) là:


Câu 12362 Vận dụng cao

Phương trình chính tắc của elip có diện tích hình chữ nhật cơ sở là $8$ và \(e = \dfrac{{\sqrt {12} }}{4}\) là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Phương trình chính tắc của elip có dạng \(\dfrac{{{x^2}}}{{{a^2}}} + \dfrac{{{y^2}}}{{{b^2}}} = 1.\) Tìm \(a,b\)

+ Hình chữ nhật cơ sở của elip có chiều dài bằng \(2a\) và chiều rộng bằng \(2b\)

+ Elip có \(e = \dfrac{c}{a}\) với \({a^2} - {b^2} = {c^2}\)

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan


>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.