Trong tổng hợp prôtêin, năng lượng ATP thực hiện chức năng nào sau đây?


Câu 1237 Nhận biết

Trong tổng hợp prôtêin, năng lượng ATP thực hiện chức năng nào sau đây?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mARN đồng thời gắn một nhóm ribôxôm cùng tham gia gọi là