banner redirect homepage

Ở toC khi cho 2 gam MgSO4 vào 200 gam dung dịch MgSO4 bão hòa đã làm cho m gam tinh thể muối MgSO4.nH2O (A) kết tinh. Nung m gam tinh thể A cho đến khi mất nước hoàn toàn thì thu được 3,16 gam MgSO4. Xác định công thức phân tử của tinh thể muối A. Cho biết độ tan của MgSO4 ở toC là 35,1 gam.


Câu 123739 Vận dụng cao

Ở toC khi cho 2 gam MgSO4 vào 200 gam dung dịch MgSO4 bão hòa đã làm cho m gam tinh thể muối MgSO4.nH2O (A) kết tinh. Nung m gam tinh thể A cho đến khi mất nước hoàn toàn thì thu được 3,16 gam MgSO4. Xác định công thức phân tử của tinh thể muối A. Cho biết độ tan của MgSO4 ở toC là 35,1 gam.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Bước 1: Đặt công thức của muối là MgSO4.nH2O.

Bước 2: Lập bảng tính

- Tính mdd MgSO4 lúc đầu, sau khi cho thêm 2 gam MgSO4.

- Tính mchất tan MgSO4 lúc đầu, sau khi cho thêm 2 gam MgSO4 .
Bước 3: Tìm n, xác định CTPT muối tinh thể.

­- Lập biêu thức tính n theo tỉ lệ:

+                             135,1 gam dd                                  có chứa 35,1 gam MgSO4

+ [202 - \(\dfrac{{3,16}}{{120}}\)(120 + 18n)] gam dd có chứa 50,8 gam MgSO4.

- Từ n, lập CT của tinh thể muối

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.