banner redirect homepage

Pha chế 35,8 gam dung dịch CuSO4 bão hòa ở 100oC. Đun nóng dung dịch này cho đến khi có 17,86 gam nước bay hơi, sau đó để nguội đến 20oC. Tính số gam tinh thể CuSO4.5H2O kết tinh. Biết rằng độ tan của CuSO4 trong nước ở 20oC và 100oC lần lượt là 20,26 gam và 75,4 gam.


Câu 123743 Vận dụng cao

Pha chế 35,8 gam dung dịch CuSO4 bão hòa ở 100oC. Đun nóng dung dịch này cho đến khi có 17,86 gam nước bay hơi, sau đó để nguội đến 20oC. Tính số gam tinh thể CuSO4.5H2O kết tinh. Biết rằng độ tan của CuSO4 trong nước ở 20oC và 100oC lần lượt là 20,26 gam và 75,4 gam.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Bước 1: Tính khối lượng chất tan CuSO4 trong 35,8 gam dd CuSO4 bão hòa ở 100oC

175,4 gam dung dịch bão hòa có 75,4 gam CuSO4 và 100 gam H2O

⟹            35,8 gam               ⟶              a gam CuSO4

Gọi nCuSO4 = x mol

Bước 2: Tính khối lượng tinh thể CuSO4.5H2O

120,26 gam dung dịch bão hòa có 20,26 gam CuSO4 và 100 gam H2O

⟹   (35,8 - 17,86 - 250x) gam      ⟶       (15,4 - 160x) gam

Tính x ⟹ mCuSO4.5H2O 

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.